مکانیک

مکانیک
 اجزاء مکانیکی

      طراحی و ساخت اجزاء و اتصالات مکانیکی با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر چرخها ، اتصالات و همچنین تعداد سیکل کاری و بر اسا رسیدن به حداکثر بهره وری وجلوگیری از هرگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت پذیرفته است

 

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش و مشاورین فنی با ما تماس بگیرید.