گالری تصاویر برگزیده

خانه » رسانه ها » گالری تصاویر برگزیده

جرثقیل سقفی 

جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی جفت پل
جرثقیل سقفی جفت پل
جرثقیل سقفی جفت پل
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی تک پل

جرثقیل دروازه ای 

جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای

 جرثقیل نیمه دروازه ای 

نیمه دروازه ای
جرثقیل نیمه دروازه ای

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی
جرثقیل بازویی

بالابر 

   open winch

 سیم بکسلی

بالابر
بالابر